Kyrön Käsidesigeeli, 400 ml

Kyrön desinfioiva käsigeeli on isokyröläinen kannanotto maailmanlaajuiselle pandemialle. Laitetaan stoppi tartunnoille. Hygieeninen käsienpuhdistusaine ei vaadi huuhtelua ja toimii desinfioivana lisänä saippuakäsipesujen jälkeen ja välissä. Verkkokaupasta maksimissaan 12 pulloa / tilaus.

Tuote on valmistettu TUKESin suositusten mukaisesti. Täyttää EN 1500 standardin vaatimukset. Ainesosat: Etanoli, Vesi, Tert-butanoli, Glyseriini, Hypromelloosi

pH: ~ 7

Saatavilla vain Suomessa.

Vaara

Valmistettu denaturoidusta etanolista. Helposti syttyvä neste ja höyry. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Säilytä tiiviisti suljettuna. Suojaa lämmöltä, kipinöiltä, avotulelta, ja kuumilta pinnoilta. Tupakointi kielletty.

JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.

Fara

Tillverkad av denaturerad etanol. Mycket brandfarlig vätska och ånga. Orsakar allvarlig ögonirritation. Behållaren ska vara väl tillsluten. Får inte utsättas för värme/gnistor/öppna lågor/heta ytor. Rökning förbjuden.

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ut eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.