Kestävä kehitys Kyröllä

Perustaessamme Kyrön laitoimme ensin paperille arvomme ja päätimme siltä istumalta, että me ihmisinä ja tämä firma tulisimme kaikki käyttäytymään kuten kunnon kansalaiset tässä maailmassa. Sen seurauksena Kyrön strategian ytimessä on toimia kestävästi niin sosiaaliselta, ekologiselta kuin taloudelliselta kannalta. Olemme sitoutuneet edistämään YK:n kestävän kehityksen tavoitteita ja keskitymme erityisesti ympäristön kantokykyyn ja eriarvoisuuden vähentämiseen.

Energiankulutuksen minimoiminen

Panostamme tuotannon energiankulutuksen minimoimiseen ja uusi viskitislaamomme hyödyntää energiaksi biokaasua, jota tuotetaan muuten hukkaan menevästä sianlannasta ja perkuujätteestä. Tällä hetkellä tislaamon ja vierailukeskuksen energiasta 85% tuotetaan uusiutuvien energiamuotojen kautta, ja pyrimme nostamaan osuuden 98%:iin vuoden 2020 loppuun mennessä.

Kuuma vesi on oleellinen osa tislausprosessia. Tulemme pian jatkokäyttämään kuumaa vettä kiinteistöjemme lämmittämiseen. Alkoholin tislauksesta syntyvällä jakeella, rankilla, ruokitaan pohjanmaalaisia lehmiä ja prosessissa syntyvällä metanolilla autamme paikallisen viemäriveden puhtaanapidossa.

Paikallisuus ja tasa-arvo

Paikallisuus on rakentanut meidät sellaiseksi kuin olemme, tämä on oleellinen osa brändiä niin kotona kuin maailmalla. Teemme yhteistyötä paikallisten yhdistysten kanssa, joiden tavoitteena on edistää tasa-arvoa ja vähentää eriarvoisuutta.

Toimimme yhteistyössä Pertin Valinnan kanssa. Yhteistyömme lähtökohtana on, että kaikki saavat osallistua tasavertaisesti koronaviruksen runteleman kulttuuri- ja ravintola-alan uudelleenrakentamiseen. Pertin Valinta on Suomen ensimmäinen kehitysvammaisten perustama yhteiskunnallinen yritys, jonka tuotto ohjataan osatyökykyisten työllistämiseen. Yhteisen ravintolakampanjan tuotoilla työllistämme erityisryhmiä.

Tuemme myös Isonkyrön Ylipään nuorisoseuran lähimmäisenapua, joka tarjoaa ruoka-apua sitä tarvitseville.

Ihmiset ja ympäristö. Niistä syntyvät meidän rukiiset juomat ja meidän mahdollisuus uskaltaa ja unelmoida nyt ja tulevaisuudessa. Niistä huolenhtimalla osoitamme olevamme kunnon kansalaisia.

Onko sinulla meille neuvo, vinkki tai haaste? Lähetä se osoitteeseen citizen@kyrodistillery.com. Me olemme valmiita haastamaan tekemisemme.