Privacy policy | Kyrö Distillery Company kyro-logo-mobile

Kyrö Distillery Company Privacy policy – Tietosuojaseloste
EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI (EU) 2016/680

Rekisterinpitäjä
Rye Rye Oy / Kyrö Distillery Company (jäljempänä “Kyrö”)
Oltermannintie 6
61500 Isokyrö
FINLAND
2502509-5
office@kyrodistillery.com
Yhteyshenkilö Jenni Soini, gdpr@kyrodistillery.com / +358 50 408 6575

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Kyrö Distillery Companyn yksi tärkeimmistä kantavista arvoista ovat luottamus ja avoimuus. Haluamme sinun tietävän, että voit luottaa meihin ja henkilötietojesi käsittelyyn, ja avaamme tässä tietosuojaselosteessa henkilötietokäytäntöjämme avoimesti. Kyrön tietosuojaselosteesta löydät tiedot yrityksestämme ja tietoa siitä, miten keräämme ja käytämme henkilötietoja sinusta sekä miten voit toteuttaa sinun yksityisyyden suojan oikeuksiasi.

Kyrön henkilötietorekisterit koostuvat Kyrö Distilleryn ja sen tytäryhtiön, vierailukeskus Kyrön Matkailun Edistämiskeskuksen (jäljempänä KMEK) asiakkaista, kuten tislaamovierailijoista, tynnyrinomistajista, Rye Familyn jäsenistä, verkkokauppa-asiakkaista, B-to-B-asiakkuuksien ja toimittajien yhteyshenkilöistä sekä potentiaalista asiakkaista että työnhakijoista. Rekisterin tarkoituksena on asiakassuhteiden hoito ja ylläpito, toiminnasta tiedottaminen sekä muu henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely Kyrön toimintaan liittyviin tarkoituksiin. Käytämme arvokkaita tietojasi varmistaaksemme laadukkaan viestinnän, ks. Jäljempänä kohta 2.

1. MITÄ HENKILÖTIETOJA ME KERÄÄMME?

Rekisterin tiedot saamme pääsääntöisesti rekisteröidyiltä heidän ottaessaan yhteyttä yritykseemme, liittyessään jäseneksi, osallistuessaan kyselyyn, tilatessaan uutiskirjeen, tehdessään ostoksen verkkokaupasta tai ravintolasta laskutuksen kautta, rekisteröityessään verkkopalveluun (Rye Family), tai asiakassuhteen tai yhteistyökumppanuuden alkaessa.

Kyrön keräämät henkilötietorekisterit koostuvat pääsääntöisesti seuraavista kategorioista:

1.1 Vapaaehtoisesti annetut henkilötiedot
Lähestyessäsi meitä säilytämme ja talletamme sinusta ne tarvittavat henkilötiedot jotka olet vapaaehtoisesti meille antanut esimerkiksi verkkosivustoamme käyttäessäsi. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi nimi, syntymäaika, puhelinnumero, sähköposti, tai muut yhteystiedot kuten osoite.

Asiakassuhteen ylläpitämiseksi ja sopimuksen voimaanastumisen vuoksi keräämme myös muun muassa seuraavia tietoja:
Asiakasnumero, asiakastiedotteiden kieli, asiakkuusrooli (tynnyrinomistaja, Rye Family, verkkokaupan asiakas, tislaamoravintolan asiakas, yhteistyökumppanin edustaja), toivottu kontaktoinnin muoto (sähköposti, puhelin, posti)
Yrityksellemme ilmoittamasi tiedot, kuten suoramarkkinointikiellot- ja suostumukset, lisätiedot, yritysasiakkaiden mahdolliset yhteyshenkilöt
Tiedot ostotapahtumista ja tiedot asiakkaan ostamista palveluista. (Emme käytä verkkokauppahistoriaa asiakkaan profilointiin.)
Valokuvamateriaali tapahtumista

Mikäli et toimita meille tarvittavia tietoja asiakassuhteiden hoitamiseksi, emme pysty solmimaan sopimusta kanssasi ja varmistamaan palveluidemme kattavaa tarjoamista ja toteutumista.

1.2 Automaattisesti kerätty henkilötieto, analytiikka ja profilointi
Emme käytä henkilötietoja tai tallenna dataa profiloidaksemme asiakkaitamme, emmekä käytä automaattista tietojenkäsittelyä suoraan asiakkailtamme saamaamme tietoon.

Analytiikkaan ja markkinoinnin kohdentamiseen käytetty tieto on tunnistamatonta aina kun se on mahdollista. Yksilöimätöntä tietoa ei voida yhdistää luonnolliseen henkilöön. Muutoin käsittelemme tietoja henkilökohtaisina niiltä osin kuin tunniste sisältää asiakkaan kohdentavia tietoja, kuten IP-osoitteen. Hyödynnämme Google Analyticsia sivustomme käyttöön liittyvässä analytiikassa. Googlelle lähetettävä tieto on anonymisoitua. Lue lisää Google Analyticsin tietojen käsittelystä.

Vieraillessasi tislaamollamme tai ravintolassamme meillä on tiloissamme turvallisuuden varmistamiseksi valvontakamerajärjestelmä. Valvontakameran tallenteita käytetään rajatusti vain mahdollisten väärinkäytösten selvittämiseksi.

1.3 Kolmansilta osapuolilta hankittu henkilötieto
Kyrö Distillery Company ja KMEK voivat kerätä, tallettaa ja päivittää henkilötietoja myös osoitepalveluita tarjoavan rekisterinpitäjän rekistereistä.

1.4. Arkaluontoisten tietojen käsittely
Me emme pyydä emmekä talleta sinusta arkaluontoista henkilötietoa kuten tietoja terveydentilastasi, rodustasi, uskonnostasi, poliittisesta kannastasi tai seksuaalisesta suuntautumisestasi.

2. MITEN KÄSITTELEMME HENKILÖTIETOJASI
Me Kyröllä käytämme henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin:

2.1 Tarjotaksemme ja suorittaaksemme palvelujamme sinulle
Jotta voimme palvella sinua mahdollisimman hyvin, tarvitsemme joitain yllä mainitsemiamme henkilötietoja. Uutiskirjeemme ja tiedotteemme ovat asiakkuutesi kannalta tärkeitä, ja lupaamme että meiltä saamasi posti liittyy asiakkuuteesi ja tiedot ovat kannaltasi oleellisia. Mikäli olet ostanut jonkin palvelumme, asianmukaisten henkilötietojen säilyttäminen takaa, että pystymme palvelemaan sinua koko asiakkuutesi ajan.

2.2 Parantaaksemme palvelujamme
Me etsimme jatkuvasti uusia tapoja kehittyä ja tähdätä kohti uutta. Siinä asiakkaamme ovat erityisen tärkeässä asemassa. Keräämme palautetta ja käymme vuoropuhelua asiakkaidemme kanssa, ja keräämme keskustelun lomassa henkilötietoja. Muistutamme kuitenkin, että esimerkiksi palautekyselyissä henkilötietoja ei käsitellä yhdessä vastauksien kanssa eli vastauksia ei pysty yksilöimään vastaajiin. Rye Familyssa osoitetta ei käytetä automaattiseen paikantamiseen vaan markkinointiviestien parempaan kohdentamiseen, ja varmistaaksemme kuluttajien saavan tietoa relevanteista tapahtumista.

2.3 Tiedottaaksemme sinua Kyrö Distilleryä ja Kyrön Matkailun Edistämiskeskusta koskevista asioista
Viestimme pitävät sinut ajan tasalla rukiin maailmassa. Emme spämmää tai tuki sähköpostiasi! Huolehdimme myös että viestit joita saat, ovat ajankohtaisia ja saat niitä riittävästi – et liian usein tai liian harvoin.

2.4 Sähköpostin tai postin välityksellä annetut henkilötiedot
Ollaan yhteydessä! Kun lähestyt meitä sähköpostitse tai postin välityksellä, säilytämme antamiasi henkilötietoja hoitaaksemme asiakaspalvelutilanteet mahdollisimman laadukkaasti. Mikäli lähetät meille työhakemuksen ja ansioluettelosi, säilytämme henkilötietojasi rekrytoinnin prosesseissa. Emme analysoi rekrytointidataa automatisoidusti.

2.4 Täyttääksemme lain velvoitukset
Sopimuksellisista ja kirjanpidollisista syistä meillä saattaa olla lain mukainen velvollisuus säilyttää henkilötietojasi. Lisäksi pyytäessäsi, että emme ole sinuun enää yhteydessä, pyydämme sinulta lupaa säilyttää perustiedot jotta voimme kunnioittaa pyyntöäsi.

3. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTEET

Kyrön ja KMEKin tietojen keräämisen ja käsittelyn taustalla ovat seuraavat oikeudelliset perusteet:
Sopimukseen perustuva: jotta voimme suorittaa sopimusten käyttöehtojen mukaiset velvollisuutemme (ostokset, Rye Family, Tynnyrinomistajat)
oikeutettu etumme laadukkaaseen palveluntuotantoon ja tiedottamiseen sinulle
Sekä oikeutettu etumme liiketoimintamme tehokkuuden ja lainmukaisuuden varmistamiseksi (jos nämä eivät ole ristiriidassa oikeuksiesi kanssa)
Meitä koskevien lakien ja velvollisuuksien täyttäminen
Suostumus: kun olet luovuttanut suostumuksesi henkilötietojen käsittelyä varten

4. KENEN KANSSA KYRÖ DISTILLERY JAKAA HENKILÖTIETOJASI?

Me luovutamme vain oleellisia henkilötietoja valitsemillemme ulkopuolisille yhteistyökumppaneille asiakassuhteiden ja markkinoinnin hoitamiseksi. Jokaisen ulkopuolisen yhteistyökumppanin kanssa on tehty asetuksen mukainen sopimus henkilötietojen käsittelystä ja käsittely hoidetaan tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Ulkopuoliset yhteistyökumppanit eivät luovuta henkilötietoja eteenpäin alihankkijoille.

Teknisistä ja tietojen käyttöön liittyvistä syistä tietoja saatetaan säilyttää Kyrön ja KMEKin käyttämien ulkopuolisten palveluntarjoajien palvelimilla. Nämä ulkopuoliset palveluntarjoajat saattavat käsitellä tietoja, ja tämä voi myös merkitä tietojen käsittelyä EU/ETA-alueen ulkopuolella. Kyrö Distillery Company sitoutuu käyttämään ensisijaisesti EU/ETA-alueella toimivien palveluntarjoajien palveluita, ja varmistamaan käyttämiensä palveluiden sitoutumisen GDPR-säännöksiin asiaankuuluvilla sertifikaateilla. Mikäli käytämme EU/ETA-alueen ulkopuolista kumppania, varmistamme, että he ovat sitoutuneet toimimaan tietosuoja-asetuksen mukaisesti ja tarkistamme, että yritys on tunnistautunut esimerkiksi EU-U.S. Privacy Shield-tietokannassa.

5. KUINKA HUOLEHDIMME HENKILÖTIETOJESI SUOJAUKSESTA?

Meidän henkilökuntamme on koulutettu tietosuoja-asetukseen liittyen, ja koulutus kuuluu yrityksemme perehdytysohjelmaan. Henkilöstöllämme on tarvittava tieto ja ohjeet henkilötietojen turvallisen käsittelyn ja säilyttämisen varmistamiseksi.

Manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa tiloissa, joihin on pääsy vain asiaankuuluvilla henkilöillä. Digitaalisesti käsiteltävän henkilötiedon käyttö on ohjeistettu, ja henkilörekisteriin pääsy on rajattu siten, että rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain ne henkilöt, joilla on työtehtäviensä puolesta siihen tarve. Tietoihin pääsy vaatii salasanan ja käyttäjätunnuksen. Tiedot ovat suojattu teknisesti palomuurilla, ja kaikki laitteet on suojattu asiaankuuluvin toimenpitein.

Huolehdimme jatkuvasti henkilötietojesi turvallisesta käsittelystä, mutta mikäli huomaamme tietoturvaloukkauksen tapahtuneen, ilmoitamme loukkauksista tietosuojaviranomaiselle ja asianosaisille 72 tunnin kuluessa.

6. TIETOJEN SIIRTO EU- JA ETA-ALUEEN ULKOPUOLELLE

Teknisistä ja tietojen käyttöön liittyvistä syistä tietoja saatetaan säilyttää meidän käyttämiemme ulkopuolisten palveluntarjoajien palvelimilla. Nämä ulkopuoliset palveluntarjoajat saattavat käsitellä tietoja, ja tämä voi myös merkitä tietojen käsittelyä EU/ETA-alueen ulkopuolella. Sitoudumme käyttämään ensisijaisesti EU/ETA-alueella toimivien palveluntarjoajien palveluita, ja varmistamaan käyttämiemme palveluiden sitoutumisen GDPR-säännöksiin asiaankuuluvilla sertifikaateilla, kuten tunnistautumalla EU-U.S. Privacy Shield-tietokannassa.

7. KUINKA KAUAN SÄILYTÄMME HENKILÖTIETOJASI?

Säilytämme keräämämme tiedot niin kauan kuin tietojen säilyttäminen on tarpeellista tässä Tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käyttötarkoitusten perusteella, ellei lainsäädäntö edellytä tai salli pidempää säilytysaikaa. Tämän jälkeen poistamme kohtuullisen ajan kuluessa kaikki edellä mainitut hallussamme olevat tiedot

8. SINUN TIETOSUOJAOIKEUTESI

Me sitoudumme kaikessa toiminnassamme käsittelemään huolellisesti vain tarkoituksenomaisia henkilötietoja. Pyydettäessä ja tiedustelijan henkilöllisyyden varmistettuamme sitoudumme toimittamaan kaikki tiedot, joita olemme kysyjästä tallentaneet.

Sinulla on pääsy kaikkiin tietoihin, mitä säilytämme sinusta, sekä kaikki tiedot siitä miten tietojasi meillä Kyröllä käytetään sekä mistä ne on hankittu. Voit milloin tahansa pyytää tietojesi korjaamista ja täydentämistä. Mikäli olet kirjautunut Rye Familyyn, pääset siellä muokkaamaan asiakastietojasi. Muut tiedot saat pyytämällä niitä henkilökohtaisesti.

Tarpeelliset tiedot henkilöllisyyden varmentamiseksi saatuamme sitoudumme toimittamaan tietosi kuukauden kuluessa.

Sinulla on oikeus rajoittaa tietojesi käyttöä, sekä perua suostumuksesi tietojen käyttöön. Voit myös kieltää suoramarkkinoinnin, mutta kieltäessäsi tämän et tule vastaanottamaan tietoa meiltä koskien Kyrön ajankohtaisia uutisia. Varmistaaksemme kielto-oikeutesi toteutumisen ja kunnioittaaksemme pyyntöäsi, pyydämme sinulta suostumusta säilyttää tarvittavia tietoja.

Sinulla on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella milloin tahansa vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä. Tällöin Kyrö rekisterinpitäjänä ei saa enää käsitellä henkilötietoja, paitsi voidessaan osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. Sinulla on oikeus pyytää tietojesi siirtoa Kyröltä toiselle rekisterinpitäjälle tietojenkäsittelyn perustuessa sopimukseen liittyvän tarpeeseen tai suostumukseen.

Mikäli sinulla herää kysymyksiä liittyen tietosuojaan Kyrö Distillery Companyssä tai Kyrön Matkailun Edistämiskeskuksessa, olethan meihin yhteydessä niin autamme sinua parhaamme mukaan ja etsimme yhdessä ratkaisun. Voit olla yhteydessä tietosuojayhteyshenkilöömme Jenni Soiniin, GDPR@kyrodistillery.com. Mikäli emme löydä ratkaisua yhdessä, voit olla yhteydessä tietosuojaviranomaiseen.

9. IKÄRAJA
Verkkosivujamme käyttääksesi ja Rye Familyyn liittyäksesi sinun tulee olla täysi-ikäinen. Vastuullisena alkoholialan toimijana emme koskaan käsittele alaikäisten lasten ja nuorten henkilötietoja.

11. TIETOSUOJASELOSTEEN PÄIVITYS
Pysyäksemme ajan tasalla mahdollisesti muuttuvasta tietosuojalainsäädännöstä sekä oikeudellisesta, teknisestä ja liiketoiminnallisesta kehityksestä, pidätämme oikeuden muokata tietosuojapäivitystä tarpeen mukaan. Tiedotamme sinulle kohtuullisin keinoin, mikäli tietosuojaselosteemme päivittyy oleellisesti.

ARE YOU OLD ENOUGH TO DRINK IN YOUR COUNTRY OF RESIDENCE?

Yes No

By entering this site you agree to our privacy and cookie policy.